wait لطفا صبر کنید
05 بهمن 1395
صفحه اصلی  » مقالات
1394/01/17
5091
00

تعاریف مهم در حوزه مدیریت فرایندها1

در این قسمت با تعاریف مهم در حوزه مدیریت فرایندها آشنا می شوید
فرايند تجاري(سازماني) يا Business Process
توالي از يك يا چند فعاليت وابسته(سيستمي و يا انساني ) كه در راستاي هدف سازماني(Business Objective) خاص و يا در راستاي فراهم نمودن خروجي مشخص بر اساس ساختار و قوانين سازمان مي باشد
به عبارت ديگر جريان كاملي(complex flow) از فعاليتهاي خودكار و غير خودكار مي باشد.
 
 
گردش كار يا Workflow
جريان ساده اي از عمليات يا taskها به صورت خودكار و سيستمي 
 
تفاوت BP و WF
 بر اساس تعريف BP جامع تر و كلي تر از WF مي باشد.
 
BPMN
در واقع يك نمايش گرافيكي براي مشخص كردن فرآيند كسب و كار در يك business process model است.
Bpmn، يك استاندارد براي مدلسازي فرآيند كسب و كار است كه يك نشانه گذاري گرافيكي براي مشخص كردن فرآيند كسب و كار در يك Business Process Diagram (BPD) براساس يك تكنيك فلوچارت كه بسيار به activity diagrams در UML شبيه است.
هدف bpmn، پشتيباني مديريت فرآيند هاي كسب و كار هم براي كاربران تكنيكي و هم براي كاربران كسب و كار ،بوسيله فراهم نمودن يك نشانه گذاري كه به طور شهودي براي كاربران كسب وكار است،مي باشد ،كه قادر به نمايش معاني فرآيند هاي پيچيده است.
 
مديريت فرايندهاي تجاري(سازماني) يا BPM
مخفف Business Process Management
BPM فرآيندي منطقي براي مديريت كسب‌وكار و تغييرات آن است. هر فرآيند بايد با توجه به وضع مطلوب پياده شود و سپس در طول زمان مي‌توان فرايند مورد نظر را بهبود بخشيد. اين روال ممكن است بارها در مورد هريك از فرآيندها اجرا گردد. از اين رو چرخه حيات BPM به طور تكرارشونده است و در هر تكرار بايد ارزش ‌افزوده‌اي به فرآيند و منطق كاري آن افزوده گردد.
در شكل ذخيره چرخه حيات BPM از ديد گارتنر بيان شده است:
 
BPM ابزارهايي در اختيار شما مي‌گذارد كه بتوانيد فرآيندها و تصميمات را فعالانه توسعه دهيد:
1- امكان شناسايي و اصلاح فرآيندها
2- بهبود فرآيندهاي ارتباطي و شناسايي گلوگاه ها
3- يكپارچه سازي فرآيندها و خدمات
4- تهيه گزارش ها و تحليل هاي اجرايي و مديريتي
5- اجراي اتوماتيك وظايف تا حد امكان
6- توانايي بهره گيري از تجارب موفق( Best Practice ها)
7- كاهش زمان ارائه محصولات يا خدمات جديد
8- تسريع هماهنگي ميان قوانين و محيط كاري
9- كاهش منابع مورد نياز سازمان: فرايندهاي كسب و كار به افراد و منابع بسياري نياز دارند تا اجرا شوند. BPM مي‌تواند تعداد منابع مورد نياز براي يك فرايند را كاهش مي‌دهد
10- افزايش چابكي سازمان و عكس العمل هاي به موقع آن نسبت به تغييرات سريع بازار. BPM اين امكان را براي سازمانها فراهم مي كند كه در صورت تغيير شرايط به راحتي بتوانند تغييرات را در فرايندها اعمال كنند. به اين ترتيب به حفظ موقعيت سازمان در بازار رقابتي كمك مي نمايد.
11- حذف فعاليتهاي غير ضروري: در BPM به كمك مدلسازي فرايندها، سازمانها مي توانند فرصتي براي حذف كارهاي غير ضروري داشته باشند.
12- كاهش هزينه ها از طريق حذف كارهايي كه ارزشي به سيستم اضافه نمي كند
13- شناسايي فرصتها و بهبود فرايندها: همچنين BPM معيارهايي را فراهم مي كند براي اندازه گيري هزينه فرايندها و زمان اجرا كه در اين صورت بهينه سازي بر اساس نتايج واقعي خواهد بود.
14- همكاري مشتري ها و شركا در فرايندهاي تجاري: BPM امكان همكاري مشتريان و شركا را ازخارج از سازمان فراهم مي كند. و براي فرايندهايي كه در خارج از محدوده سازمان قرار دارند. بسيار كاربردي خواهد بود.
15- افزايش هماهنگي: BPM هماهنگي بين بخش‌هاي مختلف يك شركت را از بعد جغرافيايي بهبود مي‌بخشد.
16- افزايش رضايتمندي مشتري: با كاهش زمان اجرا و اطمينان از درستي انها باعث مي شود كه مشتريان سريعتر و اسانتر به نيازمندي هاي خودشان برسند.
17- افزايش بهره وري: در اقتصاد امروز شما بايد با منابع كمتر كارهاي بيشتري را انجام دهيد. اعمال اصول BPM كمك ميكند تا بهره وري سازمان خود را افزايش دهيد
18- سرعت در داد و ستد : زماني كه يك ايده يا محصول جديد مطرح ميشود، BPM به شما كمك ميكند كه يكي از رهبران باشيد نه يكي از پيرواني كه زمان زيادي طول ميكشد تا بتواند از مزاياي محصول جديد بهره ببرند.
 
سامانه مديريت گردش كار يا WFMS
پياده سازي و مديريت اجرايي گردش كار (Workflow) از طريق WFMS صورت مي گيرد داراي دو جزء اصلي دارد:
1- مدلسازي فرايند
2-اجراي فرايند
 
BPMS
نوع خاصي از نرم‌افزار مي‌باشد كه از تمام چرخه عمر فرآيندهاي كسب وكار پشتيباني مي‌كند.
براي پياده‌سازي BPM در سازمان‌ها از BPMS يا Business Process Management System (Suite) استفاده مي‌گردد كه شركت‌هاي مختلف بنا بر ديدگاه‌ها و ابزارهاي مختلفي كه دارند
چهار جزء اصلي دارد:
1- مدلسازي فرايند
2-اجراي فرايند
3- مانيتورينگ
4- بهينه سازي فرايند
 
تفاوت BPMS و WFMS
به صورت كل مي توان گفت، Bpms شامل WFMS مي باشد يا به عبارت BPMS در لايه اي بالاتر از WFMS قرار مي گيرد. تفاوت ها را به شرح ذيل مي توان ذكر كرد:
1- BPMS كل چرخه حيات فرايندهاي تجاري را پوشش مي دهد در حاليكه WFMS ناحيه سيستمي فرايند تجاري را پوشش مي دهد
 2- در BPMS امكان ايجاد ارتباط بين سيستم ها و گردش كاري وجود دارد
 
ارتباط bpmn و bpel
خصوصيات bpmn همچنين يك نگاشت بين گرافيك هاي نشانه گذاري و ساختارهاي زير بنايي زبان هاي اجرايي به خصوص زبان اجرايي فرآيند هاي كسب و كار (BPEL) فراهم مي كند.
 
BAM
مخفف Business Activity Monitoring
در برگيرنده سنجش عملكرد كسب و كار، نظارت بلادرنگ فرايندهاي تكميل شده، شناسايي مشكلات در اجراي فرايندهاي كسب و كار، شناسايي دلايل ريشه اي مشكلات و ارائه گزارش به منظور بهبودر عملياتهاي كسب و كار است
 

 
Business Intelligence يا BI
اشاره به مهارت ها، فرايندها، تكنولوژي ها مورد استفاده در راستاي تصميم سازي
توانمندي هاي موجود در سازمان در جمع آموري و سازماندهي داده ها و اطلاعات در راستاي شناسايي و بهبود موقعيت هاي تجاري سازمان
در BI تر كيب قابليت هاي
1- مديريت و ذخيره سازي داده و اطلاعات
2- ارائه اطلاعات به صورت نمايشي (جستجوهاي متنوع بر روي داده، داشبورد، گزارشات مديريتي، نمايش هاي متنوع از جمله مبتني بر نقشه و گراف، )
3- امكان تحليلي بر روي داده
 
BPI
مخفف Business Process Intelligence
هوش فرايند تجاري
 
BPMI
Business Process Management Initiative
مديريت فرايند تجاري اوليه
 
BPML
Business Process Modeling Language
زبان مدلسازي فرايند تجاري
 
BPQL
Business Process Query Language
زبان پرس و جوي فرايند تجاري
 
CBP
Collaborative Business Process
فرايند تجاري همكار
 
EBP
Enterprise Business Process
فرايند تجاري سازماني
 
EDI
Electronic Data Interchange
تبادل داده الكترونيك
 
EPR
Enterprise Process Repository
مخزن فرايندهاي سازماني
 
PAS
Process Analysis Server
سرور آناليز فرايند
 
 
BPEL
Business Process Execution Language
زبان اجراي فرايندهاي تجاري

 
BPQL
Business Process Query Language