wait لطفا صبر کنید
05 بهمن 1395
صفحه اصلی  » اخبار
1394/01/24
7623
10

راه اندازی بخش مقالات

در راستای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و گسترش دانش عمومی و تخصصی در حوزه فن اوری اطلاعات شرکت داده پردازان نوین اهداف اقدام به راه اندازی این بخش در سایت شرکت نموده است
در راستاي اطلاع رساني و فرهنگ سازي و گسترش دانش عمومي و تخصصي در حوزه فن اوري اطلاعات شركت داده پردازان نوين اهداف اقدام به راه اندازي اين بخش در سايت شركت نموده است