wait لطفا صبر کنید
02 بهمن 1395
صفحه اصلی  » مقالات
1394/01/17
4605
00

مدل پشتیبانی در شرکت اراکل

مشتریان oracle نسخه 11g نگارش 1 باید تا پایان این ماه (آگوست) ارتقا پیدا کنند و یا در غیر این صورت با پرداخت سالانه مازاد (بابت پشتیبانی) روبرو خواهند شد.
مشتريان oracle نسخه 11g نگارش 1 بايد تا پايان اين ماه (آگوست) ارتقا پيدا كنند و يا در غير اين صورت با پرداخت سالانه مازاد (بابت پشتيباني) روبرو خواهند شد.
پس از عموميت پيدا كردن يك محصول جديد، فروشنده ها يك پشتيباني premier 5 ساله را فراهم مي كنند (همانطور كه براي نسخه 11g نگارش 2 در سال 2007 كردند). سپس پشتيباني خود را براي سه سال ديگر ولي با هزينه مازاد تمديد مي كنند.
همچنين امكان پشتيباني پايدار تا وقتي كه مشتريان تمايل داشته باشند فراهم است ولي مزاياي كمتري دارد منجمله نبود وصله هاي جديد، رفع باگ و بروزرساني هاي منظم.
مشترياني كه پيش از اين به نگارش دو ارتقا پيدا كرده اند تا ژانويه 2015 از پشتيباني premier بهره مندند.
مشخص نيست كه چه تعدادي از مشتريان پايگاه داده هاي اراكل تا پايان پشتيباني premier نگارش يك بر سهم اراكل از بازار تاثير خواهند گذاشت.
طبق نظر تحليل گر IDS تعداد مشترياني كه هنوز ارتقا پيدا نكرده اند زياد است ولي هنوز اقليتي از كل مشتريان هستند.
حدود يك چهارم مشتريان گروه pythian(شركت مديريت پايگاه داده هاي از راه دور)، انتاريو، اتاوا حداقل يك پايگاه داده نگارش يك را دارند در حاليكه 55 درصد حداقل يك نمونه نگارش دو را دارند.
به هر حال بسياري از پايگاه داده هاي اراكلي كه توسط pythian مديريت مي شوند نگارشي حتي پايين تر از نگارش 1 دارند. به نظر Paul vallace از شركت pythian اين مشتريان تصميم آشكار خود را براي خارج شدن از پشتيباني اين محصولات گرفته اند و در نتيجه تاريخ پشتيباني نگارش هاي جديد براي آن ها بي اهميت است.
John matelski رئيس گروه كاربران مستقل اراكل مي گويد: نظري در مورد تعداد شركتهايي كه در نگارش يك مي مانند ندارند (ارتقاء نمي يابند). مي توانم بگويم كه روندي ديده شده كه در آن شركت ها و نمايندگي ها در يك بازه زماني كوتاهتري (نسبت به نگارش هاي قبل) به اراكل نسخه 11g ارتقاء پيدا كرده اند.
ادامه صحبت john (كه همچنين يك CIO از بخش Gwinnett از ايالت جرجيا است): همچنين تجربه نشان داده است كه به طور معمول شركت ها منتظر نگارش دوم پايگاه داده براي ارتقاء مي مانند پس تعداد زيادي از آنها نگارش اول را كنار مي گذارند ولي از مزاياي نگارش دوم استفاده خواهند كرد.
بخش Gwinnett از محصول نسخه 10g اراكل استفاده كرده و از نسخه 11gR1 تنها در محيط هاي آزمايشي استفاده مي كند. روش ما اين است كه پس از مطمئن شدن از اينكه تمام باگ هاي يك نسخه برطرف شده اند، به آن نسخه ارتقاء پيدا مي كنيم.
Marc fielding مشاور گروه pythian با matellski هم نظر است: بيشتر مشتريان ما دوره هاي تست طولاني مدتي براي نسخه هاي جديد دارند. و تمايل دارند كه آن را بر روي محصول نهايي و چندسال پس از حضور اوليه اعمال كنند.