wait لطفا صبر کنید
صفحه اصلی  » محصولات شرکت
1393/11/06
10690
00

مدیریت پروژه

سیستم و نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه دپنا ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است.

سیستم و نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه دپنا ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است.
 
فرایند برنامه ریزی و کنترل پروژه در این نرم افزار:
1- شناسایی و برنامه ریزی محدوده پروژه(Scope Planning)
2- ایجاد ساختار شکست کار(WBS)
a- تعریف فعالیتها
b- تخمین زمانی و هزینه ای فعالیتها
c- تعیین خروجی(artifact) فعالیت ها
b- ایجاد توالی و سلسله مراتب بین فعالیت ها
3- ثبت تخمین منابع مالی، نیروی انسانی و ... پروژه
4- مدیریت ریسک:
a)شناسایی و نگهداری اطلاعات ریسک از قبیل اهمیت ریسک و درصد وقوع ریسک
a-1) تعیین N ریسک اصلی
b) ثبت اقدامات لازم و صورت گرفته در راستای جلوگیری از وقوع ریسک
c) ثبت اقدامات لازم و صورت گرفته بعد از وقوع ریسک به همراه رخدادنگاری ریسک
d) تعریف قوانین هشدار بر روی اطلاعات کنترل پروژه برای شناسایی زودتر ریسک ها
5- برنامه ریزی کیفی
a- تعیین معیارهای کیفی و نحوه ارزیابی آن
b- تعیین فعالیت هایی برای بهبود کیفیت
c- ثبت ارزیابی معیارها
6- زمانبندی
a- ثبت گزارش عملکرد فعالیت ها توسط مجریان
b- ایجاد خودکار گزارش پیشرفت
 
 
 
هدف اصلی این نرم افزار ایجاد بستری مطمئن و مناسب برای مدیریت پروژه با استفاده از مدیریت برنامه ها ، کنترل منابع و .... بوده است.
نرم افزار بر روی یک سرور مرکزی متصل به اینترنت نصب شده و در هر زمان و در هر مکان قابل دسترسی می باشد. نرم افزار کنترل پروژه به صورت Server Side عمل نموده و بصورت کامل بر روی وب اجرا و پیاده سازی گردیده است.
سیستم به نوعی طراحی شده که کاربران آن حتی با کمترین دانش مدیریت پروژه قادر خواهند بود به سادگی پروژه ها ، وظایف ، منابع و ... را برنامه ریزی کنند و از روند انجام کار پروژه گزارش گیری و مستندات خود را مدیریت نمایند.
خصوصیات عمومی نرم افزار :
- سرعت بالای عملیاتی
- سهولت در انجام کار
- گزارشات لحظه به لحظه
- تعامل با نرم افزار msp
-خروجی msp از محیط نرم افزار
دریافت اطلاعات از msp و ثبت در نرم افزاربواسطه اطلاعات ورودی کاربران هر پروژه
- گزارش بر اساس وزن / زمان / هزینه
- ترسیم نمودار S
• نمایش اتوماتیک درصد پیشرفت ریالی و فیزیکی
بواسطه ثبت فعالیت توسط کاربران هر پروژه که بطور اتوماتیک سطح دسترسی برای آنان تعیین شده است
 
خصوصیات اصلی نرم افزار مدیریت پروژه چیست ؟
- مهمترین ویژگی که نرم افزار دپنا را از سایر سیستمهای نرم افزاری مدیریت و کنترل پروژه متمایز می کند، کاربری ساده آن برای تمامی عوامل دیگر در پروژه از جمله کارکنان و مدیران است.
 
- انواع گزارشات مدیریتی ، کنترلی و.... در سامانه طراحی گردیده و بدین وسیله امکان گزارشگیری لحظه به لحظه برای مدیران و کاربران در سطوح مختلف فراهم می گردد
 
- یکی از مهمترین ویژگیهای نرم افزار تعریف دقیق مدیریت سطوح دسترسی کاربران آن می باشد هر یک از کاربران سیستم اجازه دارند به قسمتهایی که برای آنها تعریف شده است دسترسی داشته باشند.
 
- یکپارچگی ، پشتیبانی از وظایف وابسته ، ارایه نمودار S (مقایسه پیشرفت واقعی و هدف برای هر پروژه) ، نمایش درصد پیشرفت، ارایه گانت چارت ، OnLine بودن کلیه رویدادها، امکان ثبت Log ازکلیه فعالیتها و عملکرد کاربران و... از دیگر ویژگیهای سامانه مدیریت و کنترل پروژه دپنا میباشد.
 
مزایای نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه دپنا
-1مدیریت و کنترل کلیه فعالیتهای سازمان
-2انجام کار گروهی بصورت بر خط
3-به اشتراک گذاری کلیه پروژه ها و زیر پروژه ها
-4مدیریت آسان ،فراگیر و بر خط بر کلیه پروژه ها و زیرپروژه ها
-5ارتباط با شرکتها و سازمانهای همکار
-6مدیریت پیمانکاران / مشاوران
-7ثبت وظایف و فعالیتهای مرتبط با پروژه
-8ثبت کلیه اطلاعات و فعالیتهای مرتبط با پروژه از قبیل وظایف ، جلسات، فایلها
-9ثبت اطلاعات کامل افراد پروژه
-10تعریف دقیق سطوح دسترسی برای کلیه کاربران سامانه
11-ثبت کامل و قابل جستجوی جلسات و ملاقاتهای سازمان
 
بخشهای مختلف نرم افزار کنترل پروژه دپنا
اطلاعات شرکتها (Companies):
مشخصات کامل شرکتها و موسسات مرتبط با سازمان در اینجا قرار می گیرد.یکی از مزایای سیستم این است که چندشرکت یا سازمان می توانند بدون اینکه از کار یکدیگر آگاه باشند از سیستم بصورت هم زمان استفاده نمایند. شرکتها و سازمانها می توانند نقشهای مختلفی در پروژه داشته باشند از جمله کارفرما ، پیمانکار ، مشاور ، ناظر و .....
اطلاعات پروژه ها (Projects) :
برخی از مشخصات پروژه ها شامل موارد ذیل می باشد:
نام پروژه ، مدیر پروژه ، شرکت یا سازمان ، تاریخ شروع و پایان پروژه ، بودجه هدف و بودجه واقعی ، وضعیت پروژه ، محاسبه درصد پیشرفت بر اساس وزن ، هزینه و زمان
فعالیتها و وظایف (Tasks):
در هر پروژه فعالیتهایی را تعریف می کنیم و آنرا به افراد مورد نظر اختصاص می دهیم.برخی از اطلاعاتی که در یک رکورد فعالیت ثبت و نگهداری شده و قابل مدیریت و کنترل می باشد بشرح ذیل است:
فعالیت ، پدید آورنده فعالیت ، منشا فعالیت ، بودجه ، وضعیت وابستگی به فعالیتهای دیگر ، اولویت ، میزان پیشرفت ، تاریخ شروع و پایان ، افراد مامور ، وزن
تقویم کاری (Calendar) :
- تقویم کلیه فعالیتها و وظایف افراد سازمان ،مدیران و مسئولین هر بخش در اینجا می تواند به صورت روزانه ثبت و نگهداری گردد. اطلاعات مذکور به صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه نمایش داده می شود.
- در اطلاعات روزانه می توان رویدادها و وظایف مربوط به همان روز را ثبت و نگهداری نمود.
- رویدادهای جدیدی که ثبت می گرددشامل اطلاعات ذیل می باشد:
پروژه مرتبط ، تاریخ شروع و خاتمه رویداد و توصیف و...
این بخش در واقع جایگزین تقویم رومیزی مدیران خواهد شد.
مستندات و فایلها (Files) :
- مدیریت و کنترل فایلها و مستندات مورد نیاز پروژه ها جهت استفاده کلیه کاربران سامانه دراین قسمت امکان پذیر است. در صورتیکه لازم باشد تعدادی از کاربران فایلی را مورد مطالعه و یا بررسی قرار دهند می توان آنرا در اینجا اضافه نمود.
مدیریت ارتباطات و تماس ها (Contacts) :
- مشخصات افراد مرتبط با سازمان و یا موسسات در اینجا ثبت میگردد. بدینوسیله می توان با اشخاص مورد نظر از طریق تلفن و یا پست الکترونیکی (E-mail) ارتباط برقرار نمود.
جدول زمانی (Timesheet) :
ثبت ساعتهای انجام کار افراد تیم پروژه در این بخش انجام میگردد.بدین ترتیب فعالیت های انجام گرفته توسط اعضای تیم ، نوع فعالیت انجام گرفته توسط اعضای تیم و زمان شروع و خاتمه فعالیت ثبت می گردد.
بدین ترتیب مدیران پروژه توانایی تهیه گزارشهای متنوع از ساعات کار پروژه و کنترل تیم آنرا خواهند داشت.
 
اطلاعات این بخش شامل موارد زیر است :
نام کاربر،زمان ثبت،تاریخ،زمان شروع،زمان خاتمه،مکان اجرا،کد فعالیت،عنوان فعالیت و خاتمه فعالیت می باشد.
راهبر کاربران (User Administration) :
- تعریف و مدیریت کاربران سیستم و تعیین سطوح دسترسی برای آنها بعهده راهبر سیستم خواهد بود.
- راهبر سیستم دراینجا دسترسی هر یک از کاربران را بصورت کامل به هر یک ازپروژه ها و اجزای سامانه مشخص می کند .
راهبر سیستم (System Administration)
امکانات تحت کنترل راهبر سیستم شامل موارد ذیل است :
- سلیقه ها (Preferences) :
- سلیقه پیش فرض کاربر ، کلیدهای نمایش سیستم ،مقادیر نمایش سیستم
- سلیقه کاربر: تعاریفی که کاربر می تواند در سیستم تعریف نماید و بصورت پیش فرض در آن قرار گیرد، شامل :
زبان (فارسی،انگلیسی) ،فرمت تاریخ،فرمت زمان، اینترفیس کاربر
 
- ماژولها: نمایش ماژولها
- بخش ها و یا ماژولهای مختلف در این قسمت نمایش داده می شود.
- مشخصاتی از ماژول که می توان بصورت فهرست وار در این قسمت مشاهده نمود شامل موارد ذیل است :
وضعیت( فعال،غیر فعال) ورژن ،نوع، متن فهرست، آیکن فهرست ،وضعیت فهرست.
لازم به ذکر است که ماژولها و بخشهای مختلفی که در سیستم وجود دارد قابل اضافه و یا کم کردن می باشد، در واقع می توان ماژول جدیدی بر حسب نیاز مشتری به سیستم اضافه نمود.
 
سیستم اطلاع رسانی :
1- اتصال Outlook به سامانه کنترل پروژه
2- ارسال ایمیل و SMS جهت اطلاع رسانی
Parameter:65!model&45 -LayoutId:45 LayoutNameالگوی کل

تماس با ما

ایمـیل : I N F O @ D E P N A . C O M
شکایات : complaints @ depna .com
 دفتر تهران : خیابان کارگر شمالی - بعد از مسجد النبی - خیابان ابراهیمی (17) - پلاک 140
تلفن:88019001-021
 دفتر قم : خیابان 45 متری صدوقی - 20 متری فجر - خیابان دانش - کوی 14 - پلاک 10
تلفن:32906868-025