wait لطفا صبر کنید
صفحه اصلی  » محصولات شرکت
1393/11/06
9632
00

مدیریت پروژه

سیستم و نرم افزار مدیریت و کنترل پروژه دپنا ابزاری کاربردی و قدرتمند برای کنترل زمان، کنترل هزینه و مدیریت منابع و نیروی انسانی تبدیل گردیده است.
سيستم و نرم افزار مديريت و كنترل پروژه دپنا ابزاري كاربردي و قدرتمند براي كنترل زمان، كنترل هزينه و مديريت منابع و نيروي انساني تبديل گرديده است.
فرايند برنامه ريزي و كنترل پروژه در اين نرم افزار:
1- شناسايي و برنامه ريزي محدوده پروژه(Scope Planning)
2- ايجاد ساختار شكست كار(WBS)
a- تعريف فعاليتها
b- تخمين زماني و هزينه اي فعاليتها
c- تعيين خروجي(artifact) فعاليت ها
b- ايجاد توالي و سلسله مراتب بين فعاليت ها
3- ثبت تخمين منابع مالي، نيروي انساني و ... پروژه
4- مديريت ريسك:
a)شناسايي و نگهداري اطلاعات ريسك از قبيل اهميت ريسك و درصد وقوع ريسك
a-1) تعيين N ريسك اصلي
b) ثبت اقدامات لازم و صورت گرفته در راستاي جلوگيري از وقوع ريسك
c) ثبت اقدامات لازم و صورت گرفته بعد از وقوع ريسك به همراه رخدادنگاري ريسك
d) تعريف قوانين هشدار بر روي اطلاعات كنترل پروژه براي شناسايي زودتر ريسك ها
5- برنامه ريزي كيفي
a- تعيين معيارهاي كيفي و نحوه ارزيابي آن
b- تعيين فعاليت هايي براي بهبود كيفيت
c- ثبت ارزيابي معيارها
6- زمانبندي
a- ثبت گزارش عملكرد فعاليت ها توسط مجريان
b- ايجاد خودكار گزارش پيشرفت
 
 
هدف اصلي اين نرم افزار ايجاد بستري مطمئن و مناسب براي مديريت پروژه با استفاده از مديريت برنامه ها ، كنترل منابع و .... بوده است.
نرم افزار بر روي يك سرور مركزي متصل به اينترنت نصب شده و در هر زمان و در هر مكان قابل دسترسي مي باشد. نرم افزار كنترل پروژه به صورت Server Side عمل نموده و بصورت كامل بر روي وب اجرا و پياده سازي گرديده است.
سيستم به نوعي طراحي شده كه كاربران آن حتي با كمترين دانش مديريت پروژه قادر خواهند بود به سادگي پروژه ها ، وظايف ، منابع و ... را برنامه ريزي كنند و از روند انجام كار پروژه گزارش گيري و مستندات خود را مديريت نمايند.
خصوصيات عمومي نرم افزار :
- سرعت بالاي عملياتي
- سهولت در انجام كار
- گزارشات لحظه به لحظه
- تعامل با نرم افزار msp
-خروجي msp از محيط نرم افزار
دريافت اطلاعات از msp و ثبت در نرم افزاربواسطه اطلاعات ورودي كاربران هر پروژه
- گزارش بر اساس وزن / زمان / هزينه
- ترسيم نمودار S
• نمايش اتوماتيك درصد پيشرفت ريالي و فيزيكي
بواسطه ثبت فعاليت توسط كاربران هر پروژه كه بطور اتوماتيك سطح دسترسي براي آنان تعيين شده است
خصوصيات اصلي نرم افزار مديريت پروژه چيست ؟
- مهمترين ويژگي كه نرم افزار دپنا را از ساير سيستمهاي نرم افزاري مديريت و كنترل پروژه متمايز مي كند، كاربري ساده آن براي تمامي عوامل ديگر در پروژه از جمله كاركنان و مديران است.
- انواع گزارشات مديريتي ، كنترلي و.... در سامانه طراحي گرديده و بدين وسيله امكان گزارشگيري لحظه به لحظه براي مديران و كاربران در سطوح مختلف فراهم مي گردد
- يكي از مهمترين ويژگيهاي نرم افزار تعريف دقيق مديريت سطوح دسترسي كاربران آن مي باشد هر يك از كاربران سيستم اجازه دارند به قسمتهايي كه براي آنها تعريف شده است دسترسي داشته باشند.
- يكپارچگي ، پشتيباني از وظايف وابسته ، ارايه نمودار S (مقايسه پيشرفت واقعي و هدف براي هر پروژه) ، نمايش درصد پيشرفت، ارايه گانت چارت ، OnLine بودن كليه رويدادها، امكان ثبت Log ازكليه فعاليتها و عملكرد كاربران و... از ديگر ويژگيهاي سامانه مديريت و كنترل پروژه دپنا ميباشد.
مزاياي نرم افزار مديريت و كنترل پروژه دپنا
-1مديريت و كنترل كليه فعاليتهاي سازمان
-2انجام كار گروهي بصورت بر خط
3-به اشتراك گذاري كليه پروژه ها و زير پروژه ها
-4مديريت آسان ،فراگير و بر خط بر كليه پروژه ها و زيرپروژه ها
-5ارتباط با شركتها و سازمانهاي همكار
-6مديريت پيمانكاران / مشاوران
-7ثبت وظايف و فعاليتهاي مرتبط با پروژه
-8ثبت كليه اطلاعات و فعاليتهاي مرتبط با پروژه از قبيل وظايف ، جلسات، فايلها
-9ثبت اطلاعات كامل افراد پروژه
-10تعريف دقيق سطوح دسترسي براي كليه كاربران سامانه
11-ثبت كامل و قابل جستجوي جلسات و ملاقاتهاي سازمان
بخشهاي مختلف نرم افزار كنترل پروژه دپنا
اطلاعات شركتها (Companies):
مشخصات كامل شركتها و موسسات مرتبط با سازمان در اينجا قرار مي گيرد.يكي از مزاياي سيستم اين است كه چندشركت يا سازمان مي توانند بدون اينكه از كار يكديگر آگاه باشند از سيستم بصورت هم زمان استفاده نمايند. شركتها و سازمانها مي توانند نقشهاي مختلفي در پروژه داشته باشند از جمله كارفرما ، پيمانكار ، مشاور ، ناظر و .....
اطلاعات پروژه ها (Projects) :
برخي از مشخصات پروژه ها شامل موارد ذيل مي باشد:
نام پروژه ، مدير پروژه ، شركت يا سازمان ، تاريخ شروع و پايان پروژه ، بودجه هدف و بودجه واقعي ، وضعيت پروژه ، محاسبه درصد پيشرفت بر اساس وزن ، هزينه و زمان
فعاليتها و وظايف (Tasks):
در هر پروژه فعاليتهايي را تعريف مي كنيم و آنرا به افراد مورد نظر اختصاص مي دهيم.برخي از اطلاعاتي كه در يك ركورد فعاليت ثبت و نگهداري شده و قابل مديريت و كنترل مي باشد بشرح ذيل است:
فعاليت ، پديد آورنده فعاليت ، منشا فعاليت ، بودجه ، وضعيت وابستگي به فعاليتهاي ديگر ، اولويت ، ميزان پيشرفت ، تاريخ شروع و پايان ، افراد مامور ، وزن
تقويم كاري (Calendar) :
- تقويم كليه فعاليتها و وظايف افراد سازمان ،مديران و مسئولين هر بخش در اينجا مي تواند به صورت روزانه ثبت و نگهداري گردد. اطلاعات مذكور به صورت روزانه ، هفتگي و ماهانه نمايش داده مي شود.
- در اطلاعات روزانه مي توان رويدادها و وظايف مربوط به همان روز را ثبت و نگهداري نمود.
- رويدادهاي جديدي كه ثبت مي گرددشامل اطلاعات ذيل مي باشد:
پروژه مرتبط ، تاريخ شروع و خاتمه رويداد و توصيف و...
اين بخش در واقع جايگزين تقويم روميزي مديران خواهد شد.
مستندات و فايلها (Files) :
- مديريت و كنترل فايلها و مستندات مورد نياز پروژه ها جهت استفاده كليه كاربران سامانه دراين قسمت امكان پذير است. در صورتيكه لازم باشد تعدادي از كاربران فايلي را مورد مطالعه و يا بررسي قرار دهند مي توان آنرا در اينجا اضافه نمود.
مديريت ارتباطات و تماس ها (Contacts) :
- مشخصات افراد مرتبط با سازمان و يا موسسات در اينجا ثبت ميگردد. بدينوسيله مي توان با اشخاص مورد نظر از طريق تلفن و يا پست الكترونيكي (E-mail) ارتباط برقرار نمود.
جدول زماني (Timesheet) :
ثبت ساعتهاي انجام كار افراد تيم پروژه در اين بخش انجام ميگردد.بدين ترتيب فعاليت هاي انجام گرفته توسط اعضاي تيم ، نوع فعاليت انجام گرفته توسط اعضاي تيم و زمان شروع و خاتمه فعاليت ثبت مي گردد.
بدين ترتيب مديران پروژه توانايي تهيه گزارشهاي متنوع از ساعات كار پروژه و كنترل تيم آنرا خواهند داشت.
اطلاعات اين بخش شامل موارد زير است :
نام كاربر،زمان ثبت،تاريخ،زمان شروع،زمان خاتمه،مكان اجرا،كد فعاليت،عنوان فعاليت و خاتمه فعاليت مي باشد.
راهبر كاربران (User Administration) :
- تعريف و مديريت كاربران سيستم و تعيين سطوح دسترسي براي آنها بعهده راهبر سيستم خواهد بود.
- راهبر سيستم دراينجا دسترسي هر يك از كاربران را بصورت كامل به هر يك ازپروژه ها و اجزاي سامانه مشخص مي كند .
راهبر سيستم (System Administration)
امكانات تحت كنترل راهبر سيستم شامل موارد ذيل است :
- سليقه ها (Preferences) :
- سليقه پيش فرض كاربر ، كليدهاي نمايش سيستم ،مقادير نمايش سيستم
- سليقه كاربر: تعاريفي كه كاربر مي تواند در سيستم تعريف نمايد و بصورت پيش فرض در آن قرار گيرد، شامل :
زبان (فارسي،انگليسي) ،فرمت تاريخ،فرمت زمان، اينترفيس كاربر
- ماژولها: نمايش ماژولها
- بخش ها و يا ماژولهاي مختلف در اين قسمت نمايش داده مي شود.
- مشخصاتي از ماژول كه مي توان بصورت فهرست وار در اين قسمت مشاهده نمود شامل موارد ذيل است :
وضعيت( فعال،غير فعال) ورژن ،نوع، متن فهرست، آيكن فهرست ،وضعيت فهرست.
لازم به ذكر است كه ماژولها و بخشهاي مختلفي كه در سيستم وجود دارد قابل اضافه و يا كم كردن مي باشد، در واقع مي توان ماژول جديدي بر حسب نياز مشتري به سيستم اضافه نمود.
سيستم اطلاع رساني :
1- اتصال Outlook به سامانه كنترل پروژه
2- ارسال ايميل و SMS جهت اطلاع رساني

تماس با ما

ایمـیل : I N F O @ D E P N A . C O M
 دفتر تهران : خیابان کارگر شمالی - بعد از مسجد النبی - خیابان ابراهیمی (17) - پلاک 140
تلفن:88019001-021
 دفتر قم : خیابان 45 متری صدوقی - 20 متری فجر - خیابان دانش - کوی 14 - پلاک 10
تلفن:32906868-025