wait لطفا صبر کنید
صفحه اصلی  » محصولات شرکت
1393/08/18
4920
20

مزایای راه اندازی سیستم BPMS در سازمان ها

مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS) هسته اصلی کسب و کار سازمان محسوب می شوند. سازمانها در گذشته برای هرکدام از فرآیندهایشان، سیستمهای جداگانهای در محدوده آن فرآیند تهیه می‌کردند که به سیستم‌‌های جزیره‌ای معروفند.
....
مديريت فرايندهاي كسب و كار (BPMS) هسته اصلي كسب و كار سازمان محسوب مي شوند. سازمانها در گذشته براي هركدام از فرآيندهايشان، سيستمهاي جداگانهاي در محدوده آن فرآيند تهيه مي‌كردند كه به سيستم‌‌هاي جزيره‌اي معروفند.
مشكلات اساسي كه به مرور زمان با اين نوع نگرش بروز نمود عدم امكان ارتباط اين سيستم‌
ها با يكديگر مي‌باشد و بدليل طراحي سيستم‌ها در مورد تنها يك بخش منفك شده از سازمان، اهداف كلي سازمان به نحو مطلوب برآورده نمي‌شوند. بدين ترتيب ايده سيستمهاي يكپارچه سازماني شكل گرفت.
در رويكرد طراحي، يك سيستم جامع نرم افزاري تعدادي زير سيستم مستقل، ولي مرتبط با هم طراحي مي
شوند. با اين حال مشكل اساسي، حجم زياد كار طراحي و پياده‌سازي سيستم‌ها همچنان باقي مي‌ماند. نهايت امر، در سالهاي اخير مديريت فرآيندهاي كسب و كار مطرح شد كه با داشتن الگوهاي متعدد مورد نياز سازمان ها، روشي يكپارچه براي تعريف، اجرا، بازبيني و مديريت فرآيندهاي سازمان ها را ارائه ميكند. با استفاده از متدها و ابزارهاي مربوطه، حجم كار توسعه راه كار ها به حداقل رسيده و مديريت امور آسان و كارآمد مي شود.
عمليات سازمانها، در قالب فرآيندها طراحي و نظام‌مند ميشوند. فرآيندها مجموعهاي از عمليات درون سازماني يا برون سازماني بوده كه هدف واحدي را برآورده مينمايند. در هر فرآيند از طريق مجموع زير فرايندهاي داخلي به همراه توالي بين زيرفرايندها، نقطه شروع و پايان بيان مي شود. مديريت فرآيند كسب و كار روشي يكپارچه و نظاممند براي طراحي، اجرا و پايش فرآيندهاي كسب و كار است. در هر يك از فرايندها افراد و سامانه ها نقش خواهند داشت. تعاملات بين افراد و گردش اطلاعات در سازمان است كه به آن حيات ميبخشد. هدف BPMS، مديريت فرآيندها در سازمان و ارائه ابزاري براي بهبود آنها در گذر زمان است.
در ادامه به بخشي از ارزش افزوده هاي سازمانهايي كه اقدام به راه اندازي اين راهكار نموده اند اشاره مي شود.
1- مستندسازي و تعريف فرايندها: استانداردهايي مانند BPMN امكان مستندسازي فرايندها را فراهم مي نمايد.
2. خودكار سازي اجراي فرايندها: با BPMS تمام قوانين و منطق هاي تجاري سازمان خودكار خواهند شد.
3. شناسايي فرصتها و بهبود فرايندها:BPMS معيارهايي را براي اندازه گيري هزينۀ فرايندها و زمان اجرا فراهم مي كند كه در اين صورت بهينه سازي بر اساس نتايج، واقعي خواهد بود.
4. حذف فعاليتهاي غير ضروري: در BPMS به كمك مدلسازي فرايندها، سازمانها مي توانند فرصتي براي حذف كارهاي غير ضروري خود داشته باشند.
5. كنترل كارايي فرايندهاي در حال اجرا:BPMS با ابزارهاي نظارتي امكان نظارت بر وضعيت فرايندها را ممكن مي سازد در نتيجه اين كنترل باعث ثبات و سازگاري فرايندها براي رسيدن به كيفيت بهتر و بهينه سازي آنها براي كارايي بيشتر ميشود همچنين قابليت اندازه گيري آنها باعث ميشود كه ديد مديريتي بهتري نيز حاصل شود.
6. همكاري مشتري ها و شركا در فرايندهاي تجاري:BPMS امكان همكاري مشتريان و شركا را ازخارج از سازمان فراهم مي كند و براي فرايندهايي كه در خارج از محدوده سازمان قرار دارند، بسيار كاربردي خواهد بود.
7. كاهش منابع مورد نياز: به منظور اجراي فرايندهاي كسب و كار، به افراد و منابع زيادي نياز خواهد بود. BPMS ميتواند تعداد منابع مورد نياز براي اجراي يك فرايند را به طرز چشم گيري كاهش دهد.
8. افزايش هماهنگي:BPMS هماهنگي بين بخشهاي مختلف يك شركت را از بعد جغرافيايي بهبود ميبخشد.
9. افزايش سرعت اجراي سيكل فرآيندها:BPMS با كاهش زمان اجراي فرايندها و امكان اجراي موازي آنها سرعت كسب و كار را بهبود مي دهد.
10. افزايش رضايتمندي مشتري: كاهش زمان اجرا و اطمينان از درستي آن باعث مي شود كه مشتريان سريعتر و آسانتر به نيازمندي هاي خود برسند.
11. چابكي سازمان:BPMS اين امكان را براي سازمانها فراهم مي كند كه در صورت تغيير شرايط به راحتي بتوانند تغييرات را در فرايندها اعمال نمايند. به اين ترتيب به حفظ موقعيت سازمان در بازار رقابتي كمك شاياني خواهد شد.
از آنجايي كه BPMS بر اساس خواسته ها و نيازهاي سازمان توسعه پيدا ميكند، ميتواند تا حدود زيادي پاسخگوي نياز هاي سازمان باشد. همچنين BPMS ميتواند از ساختار هاي اطلاعاتي موجود در سازمان به شكل مطلوبي در فرآيند ها استفاده نمايد و در اين حالت هزينه هاي يكسان سازي اطلاعات و توليد مجدد داده ها كاهش يافته و اطلاعات در سازمان به شكل يكپارچه توليد و مورد استفاده قرار ميگيرند.
منبع 
http://whybpms.blogfa.com

مشاهده سايت مشاهده سايت
Parameter:298!model&45 -LayoutId:45 LayoutNameالگوی کل

تماس با ما

ایمـیل : I N F O @ D E P N A . C O M
شکایات : complaints @ depna .com
 دفتر تهران : خیابان کارگر شمالی - بعد از مسجد النبی - خیابان ابراهیمی (17) - پلاک 140
تلفن:88019001-021
 دفتر قم : خیابان 45 متری صدوقی - 20 متری فجر - خیابان دانش - کوی 14 - پلاک 10
تلفن:32906868-025