wait لطفا صبر کنید
تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

27 بهمن 1397

مفاهیم مدیریت پروژه

205 1397/04/20

در این مقاله قصد داریم تا به زبان ساده لزوم مدیریت پروژه و ابعاد و ملزومات آن را شرح نماییم

5/0 (1)

تعاریف مهم در حوزه مدیریت فرایندها1

7026 1397/10/03

در این قسمت با تعاریف مهم در حوزه مدیریت فرایندها آشنا می شوید

0/0 (0)

تعاریف مهم در حوزه مدیریت فرایندها2

5615 1397/10/03

تعاریف مهم در حوزه مدیریت فرایندها به صورت زیر میباشد

0/0 (0)

Microsoft Azure و Cloud Computing

7249 1397/10/03

یک ابر قوی و با طراحی خوب است که از بعضی رقیبان خود بهتر نیز می باشد

0/0 (0)

مدل پشتیبانی در شرکت اراکل

6389 1397/10/03

مشتریان oracle نسخه 11g نگارش 1 باید تا پایان این ماه (آگوست) ارتقا پیدا کنند و یا در غیر این صورت با پرداخت سالانه مازاد (بابت پشتیبانی) روبرو خواهند شد.

0/0 (0)