تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

06 خرداد 1398

تقدیر نامه شرکت توسعه آفرینان سینمای نوین

660 1396/09/09

03

تقدیر نامه آستانه مقدس قم

1498 1395/11/25

تقدیر نامه آستانه مقدس حضرت معصومه (س) قم

04

تقدیر نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

2095 1394/02/08

تقدیر نامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

04

تقدیر نامه مجلس شورای اسلامی

2431 1394/02/08

تقدیر نامه مجلس شورای اسلامی

04

تقدیر نامه مرکز پاسخگویی به سوالات دینی انوارطاها

2143 1393/10/17

تقدیر نامه مرکز پاسخگویی به سوالات دینی انوارطاها

14

تقدیرنامه شرکت بین المللی حکمت

2319 1397/11/30

تقدیرنامه شرکت بین المللی حکمت

00

تقدیر نامه دانشگاه قم

1770 1397/11/30

تقدیر نامه دانشگاه قم

00

تقدیر نامه اتحادیه رسانه های دیجیتال

1690 1397/12/16

اتحادیه رسانه های دیجیتال

00

تقدیر نامه پژوهشگاه فضای مجازی

1761 1397/12/16

تقدیر نامه پژوهشگاه فضای مجازی

00

تقدیرنامه موسسه امام خمینی(ع)

1839 1397/12/16

تقدیرنامه موسسه امام خمینی(ع)

00

تقدیرنامه مدیریت حوزه های علمیه خواهران

1563 1397/12/16

مدیریت حوزه های علمیه خواهران

00

تقدیرنامه موسسه سیره شهدا

1759 1397/12/16

تقدیرنامه موسسه سیره شهدا

00

تقدیر نامه استانداری قم

1816 1397/08/27

تقدیر نامه استانداری قم

00