تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

17 فروردين 1399
صفحه اصلی اخبار
8117 بازدید 4 اسفند 1397 10:23:00

دریافت سه گواهی فنی نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک

شرکت داده پردازان نوین اهداف موفق به دریافت گواهی فنی نرم افزار برای نرم افزارهای زیر از شواری عالی انفورماتیک گردید
 
شرکت داده پردازان نوین اهداف موفق به دریافت گواهی فنی نرم افزار برای نرم افزارهای زیر از شواری عالی انفورماتیک گردید:
1- کسرا سرور
2- پرتال دپنا
3- مکاتبات اداری دپنا

نظرات کاربران

Parameter:115!model&339 -LayoutId:339 LayoutNameالگوی متنی مطالب+