تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

17 فروردين 1399
صفحه اصلی اخبار
6817 بازدید 4 اسفند 1397 10:15:00

دریافت مجوز از مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

شرکت داده پردازان نوین اهداف موفق به دریافت مجوز نرم افزار برای نرم افزارهای کسرا سرور، پرتال دپنا و مکاتبات اداری دپنا از مرکز توسعه فن آوری 
شرکت داده پردازان نوین اهداف موفق به دریافت مجوز نرم افزار برای نرم افزارهای کسرا سرور، پرتال دپنا و مکاتبات اداری دپنا از مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال گردید
شماره مجوز پرتال دپنا: 8-04075-027176
شماره مجوز مکاتبات اداری دپنا: 8-04075-027176
شماره مجوز کسرا سرور: 8-04075-027173
جهت بررسی مجوزها کلیک نمایید
 

نظرات کاربران

Parameter:131!model&339 -LayoutId:339 LayoutNameالگوی متنی مطالب+