تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

29 خرداد 1398
صفحه اصلی اخبار
دپنا 9939 بازدید 4 اسفند 1397 10:33:00

راه اندازی بخش مقالات

در راستای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و گسترش دانش عمومی و تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات شرکت داده پردازان نوین اهداف اقدام به راه اندازی این بخش در سایت شرکت نموده است

در راستای اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و گسترش دانش عمومی و تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات شرکت داده پردازان نوین اهداف اقدام به راه اندازی این بخش در سایت شرکت نموده است

نظرات کاربران

Parameter:74!model&339 -LayoutId:339 LayoutNameالگوی متنی مطالب+