تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

21 مرداد 1399
صفحه اصلی محصولات شرکت
12999 بازدید 15 مرداد 1399 13:10:00

مدیریت اسناد و دانش

سیستم کاربردی جهت مدیریت، نگهداری و بهره برداری از مستندات سازمانی، نقشه های فنی و فرم های اداری می باشد.

 
 امکانات سامانه مدیریت اسناد دپنا:
 
 • یکپارچگی با اتوماسیون اداری دپنا
 • قابلیت تعریف ساختار موضوعی به صورت درختواره
 • طبقه بندی و دسته بندی اسناد در موضوعات مختلف به صورت اصلی و یا فرعی
 • قابلیت تعریف مدل های شماره‌گذاری متفاوت برای اسناد
 • ذخیره سازی فایل های با فرمت مختلف
 • نگهداری نسخه های مختلف سند(Versioning)
 • تعیین سطح محرمانگی سند
 • تعیین رمز برای فایل های سند توسط کاربر
 • مدیریت حجم فایل های سند
 • اشتراک گذاری اسناد به صورت موردی و یا موضوعی به فرد یا گروه کاربری
 • تعیین سند به عنوان سند پرکاربرد(Favorites)
 • تعیین کلیدواژه بر روی سند
 • قفل گزاری بر روی سند (check-in و check-out)
 • تاریخچه سند
 • فیلدهای اختصاصی برای هر نوع سند(فرمساز)
 • رخدادهای هر سند(امانت، کپی ، از بین رفتن سند)
 
 
 

نظرات کاربران

Parameter:67!model&339 -LayoutId:339 LayoutNameالگوی متنی مطالب+