تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

21 مرداد 1399
صفحه اصلی محصولات شرکت
admin2 7602 بازدید 15 مرداد 1399 13:10:00

مدیریت دانش(KMS) دپنا

مدیریت دانش به عنوان یک دیسیپلین ارزشمند سازمانی که شناسایی،آفرینش، نگهداری،انتشار، ارزیابی و بکارگیری انواع دانش سازمان(نیروی انسانی،مستندات، تحقیقات) در راستای ارزش آفرینی در سازمان را فراهم می نماید. سامانه مدیریت دانش شرکت دپنا رویکردی نوین، یکپارچه، جامع و فرایند محور در مدیرت دانش سازمانی را فراهم نموده است

 
امکانات سامانه مدیریت دانش دپنا:
 
 • یکپارچگی با اتوماسیون اداری دپنا
 • قابلیت تعریف ساختار موضوعی به صورت درختواره
 • طبقه بندی و دسته بندی دانش در موضوعات مختلف به صورت اصلی و یا فرعی
 • قابلیت تعریف مدل های شماره‌گذاری متفاوت برای دانش
 • ذخیره سازی فایل های با فرمت مختلف
 • نگهداری نسخه های مختلف دانش(Versioning)
 • تعیین سطح محرمانگی دانش
 • تعیین رمز برای فایل های دانش توسط کاربر
 • مدیریت حجم فایل های دانش
 • اشتراک گذاری دانش به صورت موردی و یا موضوعی به فرد یا گروه کاربری
 • تعیین سند به عنوان دانش پرکاربرد(Favorites)
 • تعیین کلیدواژه بر روی دانش
 • قفل گزاری بر روی دانش (check-in و check-out)
 • تاریخچه دانش
 • فیلدهای اختصاصی برای هر نوع دانش(فرمساز)
 • رخدادهای هر سند(امانت، کپی ، از بین رفتن دانش)
 • درخت دانش
 • ارزیابی دانش
 • امتیاز دهی دانش
 

نظرات کاربران

Parameter:1495!model&339 -LayoutId:339 LayoutNameالگوی متنی مطالب+