تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

29 خرداد 1398
صفحه اصلی اخبار
دپنا 5050 بازدید 4 اسفند 1397 10:11:00

معرفی شرکت دپنا به عنوان شرکت دانش بنیان

شرکت دپنا به به عنوان شرکت تولیدکننده کالا/ خدمات دانش بنیان معرفی شد

بر مبنای مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا جلسه مورخ 94/02/05 این شرکت به عنوان شرکت تولیدکننده کالا/ خدمات دانش بنیان به مدت 2 سال می تواند از تسهیلات قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات استفاده کند.

نظرات کاربران

Parameter:1673!model&339 -LayoutId:339 LayoutNameالگوی متنی مطالب+