تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

01 آبان 1398
صفحه اصلی اخبار
دپنا 460 بازدید 21 اسفند 1397 15:14:00

کسب گواهی رتبه دوم شرکتهای انفورماتیک

به لطف الهی شرکت "داده پردازان نوین اهداف"(دپنا) توانست گواهی رتبه دو نظام رتبه بندی شرکتهای انفوماتیکی را از سازمان برنامه و بودجه (شورای عالی انفورماتیک سابق) در حوزه تولید سامانه های سفارش مشتری را کسب نماید

به لطف الهی شرکت "داده پردازان نوین اهداف"(دپنا) توانست گواهی رتبه دو نظام رتبه بندی شرکتهای انفوماتیکی را از سازمان برنامه و بودجه (شورای عالی انفورماتیک سابق) در حوزه تولید سامانه های سفارش مشتری کسب نماید. رتبه قبلی شرکت دپنا، رتبه 3 بوده است.لازم به ذکر است که در این رتبه بندی، به شرکتها رتبه ای بین یک تا هفت داده میشود، که بالاترین رتبه، رتبه یک می باشد. با توجه به کسب این رتبه، شرکت دپنا در حوزه "نرم افزار" در سطح استان قم بالاترین رتبه را دارا می باشد.

نظرات کاربران

Parameter:14189!model&339 -LayoutId:339 LayoutNameالگوی متنی مطالب+