تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

26 تير 1398

مدیریت اسناد و دانش

12867 1393/11/04

سیستم کاربردی جهت مدیریت، نگهداری و بهره برداری از مستندات سازمانی، نقشه های فنی و فرم های اداری می باشد.

0.0 (0)

مدیریت دانش(KMS) دپنا

7500 1393/11/05

مدیریت دانش به عنوان یک دیسیپلین ارزشمند سازمانی که شناسایی،آفرینش، نگهداری،انتشار، ارزیابی و بکارگیری انواع دانش سازمان(نیروی انسانی،مستندات، تحقیقات) در راستای ارزش آفرینی در سازمان را فراهم می نماید. سامانه مدیریت دانش شرکت دپنا رویکردی نوین، یکپارچه، جامع و فرایند محور در مدیرت دانش سازمانی را فراهم نموده است

0.0 (0)