آخرین اخبار

  • بازتاب پروژه قانون گذاری مجلس
  • اخذ گواهی راه اندازی نظام مدیریت کیفیت
  • معرفی شرکت دپنا به عنوان شرکت دانش بنیان
  • دریافت مجوز از مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال
  • دریافت سه گواهی فنی نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک
  • راه اندازی بخش مقالات