تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

26 تير 1398

معماری سرویس گر (SOA)

10993 1397/12/04

معماری سرویس گرا رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده است که کارکردهای نرم افزاری را در قالب سرویس ارائه می کند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند

0.0 (0)