تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

06 خرداد 1398

نرم افزار تولید کتاب(BSB)

5072 1397/12/16

اتصال به بانک های اطلاعاتی مختلف و تولید کتاب در Microsoft Word بر اساس الگوهای مختلف قابل تعریف...

00

تولید نرم افزارها مبتنی بر رسانه ها دیجیتال

3986 1397/12/16

تولید نرم افزارهای مختلف در این حوزه برای مراکز و موسسات پژوهشی با قابلیت های مختلف ...
 

00