• دانشگاه قم

 • محصول مورد استفاده: نصب و راه‌اندازی سرویس هایی با استفاده از سرویس دهنده کسرا

 • وزارت دفاع

 • تولید چندین سرویس با استفاده از سرویس دهنده کسرا و نصب و راه اندازی اتوماسیون اداری دپنا نسخه نامحدود

 • دانشگاه معارف اسلامی

 • محصول مورد استفاده: اتوماسیون اداری دپنا
 • حوزه های علمیه خواهران قم

 • محصول مورد استفاده: سرویس دهنده کسرا و همچنین نصب و راه اندازی چندین سرویس

 • موسسه علوم وحیانی اسراء(حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی)

 • پایگاه اطلاع رسانی موسسه حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی
 • نظام صنفی رایانه ای استان قم

 • محصولات مورد استفاده: راه‌اندازی یک سرویس با استفاده از سرویس دهنده کسرا و همچنین نصب و راه‌اندازی اتوماسیون اداری دپنا
 • شهرداری قم

 • محصول مورد استفاده: تولید سامانه بازیافت شهرداری قم
 • موسسه مهدویت

 • محصولات مورد استفاده: پورتال سازمانی و تولید سامانه پژوهش
 • جامعه المصطفی العالمیه

 • محصول مورد استفاده: تولید CustomControl

 • شرکت تعاونی مرغداران

 • محصولات مورد استفاده: تولید سامانه انبار و آزمایشگاه