تهران: 88019001-021 قم: 32906868-025

30 مهر 1400
سبیسب

فرم ثبت و پیگیری شکایت

نام و نام خانوادگی ثبت کننده شکایت
تلفن ثبت کننده شکایت:
نام و نام خانوادگی مسئول مربوطه جهت پیگیری
تلفن مسئول مربوطه جهت پیگیری:
ایمیل
آدرس:

مشکل پیش آمده

تاریخ وقوع:  
شرح:
فایل پیوست